Gå til innhold
  • 10. februar 2022

Flere hender og hoder til språk- og kulturformidling!

Språksenteret, kulturskolen og biblioteket har inngått et samarbeid om formidling til barn og unge. Første samarbeidprosjekt var gjennomføringen av Samisk uke. Nå starter vi opp med et ni-ukers kulturprogram for barnehagene. Første barnehage ut er Storfjord naturbarnehage.

I kulturprogrammet kombinerer vi høytlesingsøkter med kunstoppgaver, sangaktiviteter med instrumentprøving og samisk og kvensk språkopplæring med forskjellige lekeaktiviteter. Vi gleder oss til å teste dette ut.