Gå til innhold
  • 28. november 2022

Vi teller arrangement og publikumstall for samiske og kvenske formidlingsaktiviteter. I 2022 har kulturskole, språksenter og biblioteket i lag arrangert 61 formidlingsarrangement med til sammen 865 deltagere. Det synes vi er stor stas!

I 2022 igangsatte kulturskolen, språksenteret og biblioteket i Storfjord et samarbeid om aktiv formidling. Samarbeidet satte som mål å styrke kvensk og samisk språk-, litteratur- og kulturformidling til barn og unge. Samarbeidsprosjektet skulle i 2022:

–        Igangsette et aktivitetsbasert samarbeid

–        Styrke kulturtilbudet til kommunens unge

–        Øke tjenestesynligheten i lokalsamfunnet

–        Fordele ressurser og fagkompetanse

–        Samarbeide om planlegging og gjennomføring

–        Ha en felles markedsføring

Samarbeidsnettverket har i fellesskap gjennomført en samisk kulturuke i forbindelse med Samefolkets dag 6.2 og en kvensk kulturuke i forbindelse med Kvenfolkets dag 16.3. Nettverket har deltatt i den nasjonale samiske språkuka i oktober og arrangert en egen lokal kvensk språkuke i november. Gjennom året har nettverket også gjennomført et 9-ukers kulturformidlingsprogram i samtlige barnehager i kommunen.

En oversikt over samtlige tiltak finner du i arrangementsoversikten: Arsrapportaktivformidling2022

Storfjord bibliotek har mottatt 60.000,- i prosjektmidler fra Nasjonalbiblioteket for å teste ut arbeidsformer for samisk og kvensk litteraturformidling. Storfjord språksenter har mottatt tilskudd fra Sametinget på 50.000,- til arrangering av samisk språkuke og 40.000,- til samisk barnehageformidling . Vi takker for støtten!