Gå til innhold
  • 11. april 2022

Nå lanserer vi frøbibliotek i Storfjord! Velkommen til biblioteket for å låne frø. Tilbudet er gratis og beregnet på alle lokale hobbydyrkere som pjusker med stort og smått i hagen.

Storfjord frøbibliotek er et tilbud for hobbydyrkere med og uten grønne fingre. Ordningen fungerer slik at du registrerer deg som frøbiblioteklåner, låner med deg frø og prøver å dyrke frem frø av det du har lånt. Du kan også levere inn frø av helt andre sorter dersom du ønsker å dele med andre. Ordningen er basert på tillit.

Storfjord bibliotek har fått et prosjekttilskudd fra Samfunnsløftet for å tilrettelegge for dyrking og sanking via biblioteket. Frøbibliotek er ett av 4 forskjellige tiltak i prosjektet. Vi vil utvide frøsamlingen underveis.

Vi har også etablert en egen facebookgruppe Dyrk Storfjord for erfaringsdeling og inspirasjonssprudling. Søk den opp og meld deg inn!