Gå til innhold
  • 9. oktober 2023

Forfatter og religionshistoriker Brita Pollan besøker Storfjord og Kåfjord i uke 42. Velkommen til to spennende arrangement!

Storfjord folkebibliotek, hovedbiblioteket tirsdag 17.10 klokken 17.00-19.00
Er du interessert i lokalhistorie og samiske beretninger?
Storfjordingen Efraim Pedersen var en av språkforskeren Just Qvigstads (1853-1957) sentrale informanter. På arrangementet i Storfjord vil Brita Pollan presentere Efraim Pedersens store fortellerkunst, og et bokprosjekt hun jobber med for Aschehoug forlag. Velkommen til lokalhistorisk presentasjon og samtale!

Kåfjord bibliotek, onsdag 18.10 klokken 17.30-19.30
Brita Pollan vil presentere sin nyeste bok Kristningen av samene – språk og virkelighetsforståelse (ČalliidLágádus i 2023)

Kristningen av samene, språk og virkelighetsforståelse er skrevet ut fra forfatterens mangeårige engasjement i samisk kultur, og ut fra samtidens forståelse av ulike kulturers egenverdi. Boken presenterer hvordan kristne impulser er tolket inn i samiske kultur-uttrykk, som trommeforklaringer fra 1600-tallet, nedskreven muntlig forteller-tradisjon og i samiske begrep slik de er forklart i ordbøker. Kristningshistorien fremstilles også i lys av religion som et fenomen i kulturhistorien, og ut fra refleksjoner rundt religionsbegrepet, religionsdefinisjoner, gudsforestillinger, fiendeforestillinger og myteforståelse.