Gå til innhold

Er du student? Vi har tilrettelagt bibliotektjenester spesielt for studenter.  Folkebibliotekene i Nord-Troms er studiebibliotek og møteplass for voksne som tar utdanning. Bibliotekene i Nord-Troms er viktige samarbeidspartnere for Nord-Troms Studiesenter. Med studiebibliotek i hver kommune får studentene nærhet og tilgang til godt kjente og etablerte lokaler

Studiebiblioteket gir studentene et brukervennlig, tilpassa og utvidet bibliotektilbud, med særlig fokus på å være student i desentraliserte og fleksible studier. Studentene har tilgang til gode studieplasser, databaser og faglitteratur.

Bibliotekene har leseplasser og grupperom til disposisjon. Man kan benytte biblioteket i åpningstida til rådhuset/biblioteket. Grupperommene kan reserveres. 

Kontakt biblioteket for nærmere informasjon.

Studiebibliotekene tilbyr:

  • Utlån av bøker og tidsskrifter
  • Innlån av litteratur fra andre bibliotek
  • Veiledning i litteratursøk
  • Lese- og studieplasser
  • Møteplass for gruppearbeid og diskusjon
  • PC- arbeidsplasser med Internett-tilgang, tekstbehandlingsprogram og skriver
  • Trådløst nettverk
  • Kopiering
  • Leie av lyd/bildestudio

Studiebibliotekene er en attraktiv møteplass for studenten!

Se også Nord-Troms studiesenter sine hjemmesider for oppdatert informasjon.