Gå til innhold
  • 15. mars 2021

Tid og sted:    2. september, Skibotn filial, Storfjord kommune

Deltagere:       Furuslottet barnehages førskolegruppe

Velkommen til en prat om insekter og småkryp!

.

Nasjonal bibliotekdag 2021

Temaet for årets nasjonale bibliotekdag var FNs bærekraftsmål. Bærekraftsmålene er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Altså en plan for å gjøre jorda til et bedre sted, og intet mindre.

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal

Ett av hovedmålene omhandler livet på land og hvordan hindre tap av artsmangfold. Bærekraftsmål 15 er en liten forundringspakke til bibliotek som vil fremme naturbevissthet og naturvitenskapelig sakprosa for barn. Invitasjonen til barnehagen var enkel: Kom på biblioteket for en prat om småkryp og insekter!

 

 

Å skyte spurv med kanoner

Det å bryte ned bærekraftsmålene til lokale mål og tiltak, er ikke nødvendigvis en enkel øvelse. Avstanden mellom lokale tiltak og globale utfordringer blir fort veldig stor. Er det overhodet mulig å konkretisere verdensproblemer til tiltak på kommune- eller individnivå? Bidrar vi virkelig med å utrydde fattigdom ved å etablere kommunale utstyrssentraler og hindrer vi sult ved å tilrettelegge for eksempel for økt potetproduksjon i en liten nordnorsk kommune? Og kan vi motarbeide naturkrisa og hindre tap av artsmangfold ved å snakke om humler og biller på biblioteket?

 


Hvor mange bein har humla?

Et formidlingsarrangement for barnehager følger ikke et manus, men har en herlig dialogform. Samtalen må improviseres og inkludere plutselige innspill som omhandler pappas vepsestikk, lillesøster som har vært dum og meitemarken som ble ofret på fisketur. Samtalen «styres» via spørsmål og undring. Er småkrypene skumle? Trenger vi dem? Hvor mange bein har et insekt? Har maurdronninga krone? Hvor mye bæsjer egentlig en meitemark? Og strengt talt er det ikke svarene som er viktige.

Man avverger kanskje ikke en galopperende naturkrise ved å ligge på bibliotekgulvet og telle hvor mange bein Mons-den-døde-edderkoppen har. Og man skaper kanskje ikke fremtidens biologieksperter eller teknologioptimister ved å observere at humla har seks bein, edderkoppen har åtte. Meitemarken stakkar, har ingen. Samtidig ligger det vel i bibliotekenes samfunnsansvar at kriser skal møtes med kunnskap,- og nysgjerrighet. Og kanskje vi kan redde verden bille for bille. Eller bok for bok.

 

 

Det er vel ikke en banal tanke, men heller en ganske fin en!

 

Boktips til litt eldre barn, 6-12 år, finner du her: https://www.fn.no/undervisning/undervisningsopplegg/5-7-trinn/baerekraftsbiblioteket/leseliste-maal-15