Alt om lån

 

Felles låneregler for bibliotekene i Nord-Troms

Utlån

 • Det er gratis å låne på biblioteket
 • Dersom biblioteket ikke har det materialet som du trenger, kan dette lånes inn som fjernlån fra andre bibliotek. Eierbibliotekets låneregler gjelder ved fjernlån.
 • Vanlig lånetid er fire uker. Enkelte medier kan ha annen utlånstid.
 • Du kan fornye lån på internett eller ved å kontakte biblioteket
 • Det betales et gebyr etter vedtatte satser for materiale som ikke er levert tilbake innen lånefristen

Du må ha lånekort

 • Lånekortet er gratis
 • Du kan få lånekort som kan brukes ved alle norske bibliotek
 • Ha alltid med lånekortet når du besøker biblioteket
 • Lånekortet er personlig, og du er ansvarlig for alt som lånes på ditt kort
 • Er du under 15 år, må du ha underskrift av foresatte for å få lånekort
 • Legitimasjon må forevises fra fylte 15 år
 • Meld fra om du endrer navn, adresse, telefonnummer eller e-postadresse
 • Meld straks fra til biblioteket ved tap av lånekort. Nytt kort utstedes mot et gebyr

Fjernlån: Ønsker du bøker vi ikke har i biblioteket, kan vi låne inn fra andre bibliotek.

Ansvar og brudd på regler

 • For barn under 18 år er foresatte økonomisk ansvarlig
 • Tapt eller skadet materiale må erstattes etter vedtatte satser
 • Brudd på lånereglene kan føre til tap av lånerett

Lokalt lånereglement for kommunene: Gáivuotna-Kåfjord, Nordreisa, Storfjord og Lyngen

Utlånstider:

Bøker og lydbøker:   28 dager
Film og tidsskrifter:  7 dager
Språkkurs:  56 dager
Hurtiglån (nytt, spesielt etterspurt materiale):  14 dager

Gebyrer:
1. purring: 0.- / 2. purring: 0.-  / 3. purring:  30.-  kroner for lånere over 15 år.

Erstatningskrav:

Låneren er erstatningspliktig dersom lånt materiale skades eller tapes. Biblioteket fastsetter erstatningssummen etter skjønn på grunnlag av innkjøpspris og eventuell slitasje + purregebyr og eventuelle kommunale omkostninger

SIDEBAR

 • Søk i samlingen
 • Mine sider